Hizmetlerimiz

Kentsel Katı Atık Yönetimi

Katı atık yönetimi, yerel yönetimlerin çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisidir. Kentsel katı atıklar, etkin bir şekilde yönetilmedikleri sürece, yaşadığımız çevreyi kirleterek insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eder. Ortem, sorumluluğunu paylaştığı belediyelerin yükümlülüklerini, hızlı, eksiksiz, etkin ve verimli çalışarak yerine getirmektedir.Entegre Atık Yönetimi Ortem; yerel yönetimlerin, insan ve çevre odaklı entegre katı atık yönetim projelerinde güçlü çözüm ortağıdır. Ortem, atıkların toplamasından, geri kazanım ve bertarafına kadar tüm unsurların bir bütün olarak ele alındığı entegre atık yönetimi projelerinin her aşamasında, yerel yönetimlerin güçlü çözüm ortağıdır. Entegre yönetim sistemi, kentsel katı atık yönetimi hizmetlerinin kaliteli, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir ve karşılanabilir maliyetlerde planlanıp yürütülmesini sağlayan uluslararası düzeyde kabul gören bir yaklaşım biçimidir.