Kalite Politikamız

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKAMIZ


ORTEM Temizlik A. Ş. olarak, kentsel ve endüstriyel atık yönetimi ile belediye hizmetleri alanlarındaki faaliyetlerimizi yerine getirirken;
İşimizde en iyi yapmak için duyduğumuz heyecanı kaybetmeden, dinamik ve yenilikçi yapımızı koruyarak, sektörümüzde kalıcı ve öncü olmaya devam edeceğimizi,
Sistemlerini ve performansını, çalışanlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirip, geliştireceğimizi,
Müşterilerimizin beklentilerini zamanında ve eksiksiz karşılayacağımızı,
Çalışanlarımızın çevre duyarlılığı ile kalite ve İSG konularında bilincini arttıracağımızı,
Faaliyetlerimizin çevresel etkileri ve İSG risklerini en aza indirecek önlemleri alacağımızı,
İlgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uyacağımızı,
Çalışma barışı ve ekip ruhunu korumaya, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya önem vereceğimizi,
Sosyal sorumluluk ve verimlilik ilkelerine dayanarak, insan kaynaklarımızı ve teknolojik altyapımızı geliştireceğimizi,
Belirlediğimiz amaç ve hedeflerimize ulaşmak için üzerimize düşen her türlü görev ve sorumlulukları yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.